Landbouwwerken

We verzorgen landbouwwerken voor het algemeen onderhoud van weides en gronden. Hierbij een overzicht van diverse werkzaamheden die we voor u kunnen uitvoeren:
• bemesten, zowel stalmest als korrels voor akkers
• onderhoud paardeweide
• zaaiklaar maken
• zaaien
• freeswerk en nivelleringswerk, blotteren - slepen