Grondwerken

Grondwerken

Grondwerken voor bedrijven en particulieren.
Dit omvat volgende werkzaamheden:

• het uitgraven van putten voor bijvoorbeeld een kelder,
ook in kleine of moeilijk bereikbare locaties
• leveren en verwerken van grond, aanvoer teelaarde
• bouwrijp maken van uw bouwgrond
• omspitten en egaliseren van grond
• afbraakwerken – sloopwerken
• boringen – plaatsen van palen

Lammens Kris beschikt over divers materiaal dat inzetbaar is voor zowel kleine als middelgrote werkzaamheden.